داستان کوتاه دو مرد تنها

روایتی جذاب برای ماردونا و افسانه فوتبال ایران (ناصر حجازی) که توسط آتیلا حجازی در شماره 118 همشهری داستان نوشته شده است و پژمان ابوالقاسمی برای پادکست داستان پلاس گویندگی کرده است.

advanced divider