تیتراژ برنامه تلویزیونی گردش ویژه برنامه نوروز 1389. پخش از شبکه چهار سیما. طراحی و اجرای تیتراژ: پژمان ابوالقاسمی. زمان ساخت زمستان 1388