تیتراژ سریال بالهای خیس، طراحی تصویربرداری و اجرا : پژمان ابوالقاسمی / موسیقی سعید امیر اصلانی / زمان ساخت: بهار 1392