طراحی، تصویربرداری و اجرای تیتراژ: پژمان ابوالقاسمی – دستیار : فرشاد غرة الحمید – بازیگر : گلناز مدرسی تهرانی.