تیتراژ فیلم مستند کرمان خاستگاه تاریخ

طراحی و اجرا: پژمان ابوالقاسمی. گوینده: محمد علی اینانلو

طراحی لوگوی این فیلم با الهام از الواح گلی یافته شده در جیرفت انجام شد و بر روی یک لوح گلی اجرا شد.

زمان ساخت: پاییز 1388