تیتراژ مجموعه مستند مروری بر آثار مسعود کیمیایی

طراحی و اجرا: پژمان ابوالقاسمی

زمان ساخت: زمستان 1388

این مجموعه به کارگردانی نیما حسنی نسب به صورت یک بسته ده تایی دی وی دی که به ده فیلم مسعود کیمیایی میپردازد توسط موسسه رسانه های تصویری منتشر شده است.