کلیپ بزرگداشت آقای خسرو سینایی پخش شده در جشواره فجر بیست و چهارم. کارگردان: حمید فرخ نژاد / طراحی و اجرای گرافیک متحرک(موشن گرافیکس) : پژمان ابوالقاسمی/ تدوین بخش فیلم: سهراب خسروی. / سال ساخت زمستان 1384